19/07/2014
Không chỉ là chiếc thẻ biểu tượng cho lời cảm ơn, sự tri ân mà NPH VTC dành cho những KH VIP, chiếc thẻ VIP còn có nhiều tác dụng hơn thế.
 • Lịch 2014 - Tháng 12
 • Lịch 2014 - Tháng 11
 • Lịch 2014 - Tháng 10
 • Lịch 2014 - Tháng 9
 • Lịch 2014 - Tháng 8
 • Lịch 2014 - Tháng 7
 • Lịch 2014 - Tháng 6
 • Lịch 2014 - Tháng 5
 • Lịch 2014 - Tháng 4
 • Lịch 2014 - Tháng 3
 • Lịch 2014 - Tháng 2
 • Lịch 2014 - Tháng 1
 • Lịch 2014 - Ảnh bìa
 • Tàng Kiếm
 • Toàn Vũ
 • Linh Ca
 • 4 Nhân vật
 • Linh Ca 2
Chia tay